hr | en | it | de

Interlang logoslogan
flash banner
Tečajevi za odrasle

Stara izreka kaže: vrijediš onoliko koliko jezika govoriš. Interlang kao i njegovi polaznici čvrsto vjeruju da je stjecanje znanja cjeloživotni proces.

Učenje jezika više je od usvajanja novih riječi i gramatičkih struktura jer to je shvaćanje života i poimanje svijeta kroz prizmu druge kulture.

Tako na primjer, Inuiti možda nemaju 100 ili 400 riječi, kako se dugo smatralo, za različite vrste snijega, ali ipak imaju puno više od drugih kultura (oko 10-ak). Neki afrički narodi koriste različite završetke ili čak u potpunosti drugačije riječi ovisno govori li muškarac ili žena. Takve razlike među kulturama koje se jasno reflektiraju u jeziku ili obratno mogu biti veće ili manje, ali svakako postoje. Kao što je Marcel Proust rekao "Stvarno putovanje ne sastoji se u potrazi za novim zemljama, već u viđenju stvari drugim očima."

Kako bi svaki od polaznika uspio ostvariti svoje potencijale i uz pomoć predavača i kolega usavršio svoje znanje stranog jezika, prilikom upisa provodi se testiranje znanja. Polaznici tečajeva potom se raspoređuju u odgovarajuće grupe u kojima zajedno s kolegama jednakim tempom usvajaju nova gradiva.

Pristup usvajanju stranih jezika u Interlangu prije svega je funkcionalan, ali i holistički. Polaznici uz osnove gramatike savladavaju i konverzaciju te tako vrlo brzo nauče koristiti strani jezik u svakodnevnom govoru kao i snalaziti se u novim situacijama.

Tečajevi se održavaju dvaput tjedno po dva sata, uz mogućnost dodatnih satova konverzacije.