hr | en | it | de

Interlang logoslogan
flash banner
Pripreme za međunarodne ispite

Španjolski jezik

DELE (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera)

DELE je službena potvrda stupnja tečnosti španjolskog jezika koju izdaje i priznaje Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske.

Instituto Cervantes je zadužen za organiziranje ispita, dok je Sveučilište u Salamanci zaduženo za pripremu, ispravak I konačnu evaluaciju svih testova.

DELE ispiti podijeljeni ovisno o razini znanja stranog jezika:

Diploma de Español (Početna razina - B1)
Srednja razina znanja jezika
Dokaz je o znanju jezika dovoljnom za osnovnu uporabu i snalaženje.

Diploma de Español (Srednja razina - B2)
Visoka srednja razina znanja jezika
Dokaz je o neophodnom znanju jezika za snalaženje u svakodnevnim situacijama koje ne zahtijevaju specijaliziranu terminologiju.

Diploma de Español (Najviša razina - C2)
Najviša razina znanja jezika
Dokaz je naprednog znanja jezika koje omogućuje komunikaciju u svim situacijama te znanje širokog pektra riječi i kulturne pozadine.